Kaposvár
 
DDRÁH
mai névnap: Teofil

Akadálymentesítés
SZÍNSÉMA   VÁLTÓ
GYENGÉNLÁTÓKNAK:
(LENYITHATÓ!)
   


K Ö Z K I N C S

 Hírek
· Hírek mobilra
· Hírrovatok (témák)
· Hírarchívum
· Összes hír

 Dokumentumtár
 Közérdekű adatok
 Üvegzseb
 (Kör)jegyzőségek
 Hirdetmények
 Képgaléria
 Linkgyűjtemény
 Fogalomtár
 Sajtófigyelő
 Legnépszerűbbek

 Ügyféltájékoztató
· Ügyfél ABC
· Hatósági ügyintézés
· E-ügyintézés
· Közadatkereső
· Okmányirodák
· Szociális intézmények
· Szociális ellátások
· Nyári tudnivalók diákoknak
 Kapcsolatfelvétel
 Ajánlja a honlapot!

Google keresés
Google
Keresett szöveg
(max. 255 karakter):

www.somogy.gov.hu
Bárhol a weben

Felnőtt oldalak kiszűrése:


Hőtérkép
Hőtérkép

Földművelésügyi Igazgatóság
SMKH Földművelésügyi Igazgatóság

Hivatalvezető: Herczegfalviné Demeter Erzsébet

Cím: 7400, Kaposvár, Guba Sándor u. 20.
Levélcím: 7400, Kaposvár, Guba Sándor u. 20.
Telefon: 06 (82) 527-580
Telefax: 06 (82) 315-023
Email: somogy@nebih.gov.hu

TÉRKÉP


Földművelésügyi Osztály

1. A Földművelésügyi Osztály kodifikációs feladatai tekintetében

a) megkeresés alapján véleményezi a földművelésügyi igazgatást érintő jogszabálytervezeteket,

2. A Földművelésügyi Osztály koordinációs feladatai tekintetében

a) közreműködik a mezőgazdasági vízgazdálkodási koncepciók készítésében,

b) közreműködik a kiemelt vízgazdálkodási programok (Duna-Tisza közi Homokhátság, Vásárhelyi-terv Továbbfejlesztése, Integrált Folyógazdálkodás, Bős-Nagymaros, Veres-patak stb.) mezőgazdasági vízgazdálkodást érintő feladatainak ellátásában,

c) összehangolja a belvízvédekezésre kötelezett vízgazdálkodási társulatok belvízvédekezési tevékenységét,

d) ellátja a vízgazdálkodási társulatok szervezésével és szakmai felügyeletével kapcsolatos feladatokat,

3. A Földművelésügyi Osztály egyedi közhatalmai aktusokkal kapcsolatos feladatai tekintetében

a) ellátja a részarány földkiadással kapcsolatos feladatokat,

b) ellátja hegyközségek törvényességi felügyeletét,

c) ellátja a családi gazdaságok nyilvántartásba vételét és a nyilvántartások vezetését, valamint az integrátorok, termelői szerveződések nyilvántartásának vezetését,

d) ellátja a vis maior eseményekkel kapcsolatos szakhatósági feladatokat,

e) ellátja a katasztrófavédelemmel kapcsolatos egyes feladatokat,

f) első fokon ellátja a tagállami állampolgárok termőföld-tulajdonszerzési képességének bizonyításához előírt feladatokat.

g) ellátja a tisztán nemzeti forrásból finanszírozott támogatások felhasználásának ellenőrzését.

h) Vízgazdálkodási hatósági jogkörben:

ha) ellenőrzi belvízvédekezésre kötelezett vízgazdálkodási társulatok belvízvédekezésének költségelszámolását a védelmi munka elvégzését,

hb) elkészíti, aktualizálja és nyilvántartja a belvízvédelmi tervet,

hc) az állami tulajdonú mezőgazdasági célú vizek és vízi létesítmények üzemeltetésének, fenntartásának szervezése körében ellátja a fenntartási munkákkal kapcsolatos ügyintézést,

hd) ellátja a fenntartási munkák elindítását munkaterület-átadással, folyamatos ellenőrzést, műszaki átadások, pénzügyi elszámolás ellenőrzését és felterjesztését,

he) elkészíti a mezőgazdasági vízgazdálkodási szakvéleményeket,

hf) elkészíti a mezőgazdasági célú vizek és vízi létesítmények szakágazati alapdokumentumait, végzi a szakterületi működést megalapozó műszaki, gazdasági alapadatok nyilvántartását, aktualizálását,

hg) felülvizsgálja a hivatali kezelésű és jegyzett tőkés belvízcsatornák, szivattyútelepek, egyéb műtárgyak, és öntöző csatornákat,

hh) kivizsgálja a területi vízgazdálkodással, belvízkárok kialakulásával, elhárításával kapcsolatos panaszos bejelentéseket.

hi) közreműködik a Területi Vízgazdálkodási Tanácsok munkájában.

k) ellátja a termelők agrárfinanszírozással összefüggő forgóeszköz hitelekhez kapcsolódó jogosultság igazolások feladatát (hitelkérelmek záradékolása).

l)     ellátja az agrár-kárenyhítési rendszer működtetéséből adódó feladatokat (agrárkár megállapító szerv)

4. A Földművelésügyi Osztály egyéb feladatai tekintetében

a) ellátja az MgSzH-t elsődleges információkkal és statisztikai adatokkal az agrárágazat területi szintű működésével kapcsolatosan (megyei, települési és egyéni gazdálkodói szint),

b) ellátja a Megyei Területfejlesztési Tanácsnál, valamint a különböző területi munkabizottságoknál a külön jogszabályban foglaltak szerint jelentkező feladatokat,

c) közreműködik az Agrárkörnyezet-gazdálkodási Információs Rendszer (AIR) működtetésében.

d) többségi állami tulajdonú vízterületen a tulajdonosok képviselőjét megnevezi,

e) kisebbségi állami tulajdonú vízterület esetén a tulajdonosi közösségben az államot képviseli,

f) ellátja az állami tulajdonú forgalomképes vizek és vízi létesítmények kezelését, felügyeletét,

g) ellátja a vizek mezőgazdasági célú hasznosításával kapcsolatos feladatokat,

h) biztosítja a károsan sok vagy károsan kevés víz elleni tevékenység területi szintű szervezését,

i) ellátja a belvízvédekezés szakmai felügyeletét,

j) ellátja a forgalomképes állami tulajdonú vízi létesítmények vagyonkezelői szakmai feladatait (elidegenítési feltételeinek kidolgozása és a tulajdonba adás figyelemmel kísérése stb.),

k) belvízvédelmi jelentéseket készít, továbbítja a vidékfejlesztési minisztérium Védelmi Törzs, Megyei Védelmi Bizottság felé,

l) ellátja a nemzeti támogatási rendszer működtetésével összefüggő feladatokat a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően, aminek keretében a vidékfejlesztési minisztérium által meghatározott időpontban jelentést ad a támogatások felhasználásáról az MgSzH Központ részére,

m) az elemi károkkal és azok biztosításával kapcsolatos állami támogatások működtetésével összefüggő feladatokat,

n) nemzeti kárenyhítési rendszerben agrárkár megállapító szerv (nyilvántartások vezetése, kérelmek záradékolása),

o) megyei őstermelői nyilvántartás vezetése és a nyilvántartás alapján adatbázis átadása az MgSzH-n keresztül a Nemzeti Adó- és Vámhivatal részére,

p) földhasználati lapszemle alapján a mezőgazdaságban felhasznált gázolaj jövedéki adó visszatérítéssel kapcsolatos igények igazolása,

q) szőlő és gyümölcs ültetvényben felhasznált gázolajhoz nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatás igénylésével kapcsolatos feladatok,

r) nyilvántartja a kábítószer előállításra alkalmas növények termesztésével kapcsolatos adatokat, amelyekről adatokat szolgáltat az MgSzH-nak és a rendőrhatóságnak,

s) ellátja a Kormány nemzeti hatáskörbe tartozó, illetve pályázat útján igénybe vehető jogszabályban meghatározott mezőgazdasági és agrár-vidékfejlesztési támogatási jogcímekkel kapcsolatos feladatokat, a külön kormányrendeletben foglalt kivételekkel,

t) az MgSzH és az MVH közötti külön megállapodás alapján végzett feladatok,

u) országos és megyei szinten feladata az agrárium és a vízgazdálkodási szektor közötti összhang megteremtése, folyamatos kapcsolattartás a KÖVIZIG-ekkel és a VGT-kel, önkormányzatokkal, gazdálkodókkal,

v) vízkár-védekezési helyzetekben az agrár szektor érdekeinek érvényesítése,

w) földművelésügy érdekeinek érvényesítése öntözésben, víztározó helyek kialakításában,

x) a vízgazdálkodás új, a vízvisszatartásra, belvíztározásra alapozott koncepciójának a kidolgozásában való közreműködés, javaslattétel a vízgazdálkodást segítő agrártámogatási rendszerre,

y) a vízjárta területek kijelölésében a földművelésügy érdekeinek az érvényesítése és a területek kijelölésében a Kormány megyei szintű képviselete,

z) KÖVIZIGEK és VGT-k által tervezett- és elvégzett munkák éves beszámolóinak véleményezése,

za) megyei agrár érdekek érvényesítése a KÖVIZIG-nél, VGT-nél,

zb) a Vízgazdálkodási Társulat Intéző-és Felügyelő Bizottságában való tagi részvétel,

zc) megyei-térségi öntözési fejlesztési tervek véleményezése.

Vadászati és Halászati Osztály

1. A Vadászati és Halászati Osztály egyedi aktusokkal kapcsolatos feladatai tekintetében

a) Az elsőfokú vadászati hatósági hatáskörben:

aa) ellátja a vadászterületekre kötött haszonbérleti szerződés jóváhagyását,

ab) ellátja a vadászterületek nyilvántartásba vételét,

ac) dönt a vadászterület határának megállapításáról,

ad) dönt a vadászterület legkisebb mértékétől való eltérésről,

ae) ellenőrzi a vadaskert, vadaspark jogszerű üzemeltetését,

af) engedélyt ad ki vadasparkban történő eseti vadászathoz,

ag) vezeti a vadászterületek és a földtulajdonosok vadászati közösségek képviselőinek nyilvántartását,

ah) megteszi a vadászati jog kényszerhasznosításával kapcsolatos intézkedéseket,

ai) földterületet vadászterületté minősít,

aj) hatósági vadászatot rendel el,

ak) engedélyezi az emlősök kotorékainak és egyéb zárt búvóhelyének füstképzéssel történő zavarását, illetve elgázosítását,

al) engedélyt ad ki apró-vadtenyésztési tevékenység folytatásához és apróvad zárttéri tartásához, az állategészségügyi hatóság közreműködésével,

am) a vadvédelmi előírások megszegőit kötelezi a teljesítésre, illetve a mulasztó költségén való elvégzést elrendeli,

an) az idényt meghatározott területeken meghosszabbítja, illetve megrövidíti,

ao) idényen belül bizonyos fajra korlátozást, tiltást írhat elő.

ap) engedélyezi a vad vadászterületek közötti szállítását, illetve a vad vadászterületre történő kiengedését.

aq) tilalmi időben vadászatot engedélyezhet, rendelhet el,

ar) a vadászati jog gyakorlásával, hasznosításával összefüggésben statisztikai adatokat gyűjt, illetve szolgáltat,

as) meghatározza a vadászati kíméleti területet,

at) kíméleti területen vadászatot engedélyezhet,

au) a vadgazdálkodási üzemtervet, illetve annak módosítását jóváhagyja,

av) az éves vadgazdálkodási tervet, annak módosítását jóváhagyja, illetve attól a tíz százalékot meghaladó mértékű eltérést engedélyezi,

aw) a hatósági esküt kiveszi a hivatásos vadászoktól, illetve a hivatásos vadászt nyilvántartásba veszi,

ax) kiadja, illetve bevonhatja a szolgálati igazolványt, jelvényt és hitelesített szolgálati naplót a hivatásos vadászoknak és arról nyilvántartást vezet,

ay) kiadja a vadkísérő jegyet és apróvad gyűjtőigazolást a vadászatra jogosultaknak, nyilvántartást vezet a jegyek és igazolások kiadásáról, illetve ellenőrzi a vadkísérő jegy tételes elszámolását, valamint a jogosultnál lévő fel nem használt vadkísérő jegyek hatályát meghosszabbítja,

az) ellenőrzi a vadászati napló vezetését, és hitelesíti a vadászati naplót,

aza) vadászati engedélyt ad ki,

azb) engedélyt ad ki fényszóróval való éjszakai vadászathoz vaddisznó és róka vadászata esetén,

azc) elvégzi a trófeabírálatot, arról hatósági bizonyítványt ad ki,

azd) elrendeli a vadkár-elhárítási célú hatósági vadászatot,

aze) kiszabja a vadgazdálkodási bírságot és vadvédelmi bírságot,

azf) vadászjegyet és vadászati engedélyt visszavonhat,

azg) összeállítja és közzéteszi a vadkárszakértők névsorát,

azh) ellenőrzi az egyéni és társas vadászatokat,

azi) elrendeli az állományszabályozó vadászatot,

azj) összesíti a vadgazdálkodási jelentést, vadállománybecslést, feldolgozza a vadelhullás adatait,

azk) nyilvántartást vezet a szakértői tevékenység végzésére jogosult személyekről, a vadgazdálkodási tervezésre jogosult személyekről, valamint ellenőrzi a szakértői tevékenység gyakorlása alatt a szakértőt,

azl) ellátja a területi vadgazdálkodási tanács működésével kapcsolatos feladatokat,

azm) ellenőrzi a vad és vadhús kereskedelmi felvásárlóját.

b) Elsőfokú halászati hatáskörben:

ba) társult halászati jogosultak képviselőjét nyilvántartásba veszi, számára hatósági igazolást ad ki,

bb) a jogosultakról és a halászati vízterületekről nyilvántartást vezet,

bc) a vízterületeket halászati vízterületté nyilvánítja,

bd) haszonbérleti szerződésekről nyilvántartást vezet,

be) a hal természetes mozgását akadályozó létesítmény építéséhez szakhatósági hozzájárulást ad,

bf) kiadja és nyilvántartja az állami halász- és horgászjegyeket, valamint meghosszabbítja az állami horgászjegy érvényességét,

bg) visszavonja, illetve visszatartja az állami halász- és horgászjegyet,

bg) megszervezi a halászvizsgához szükséges tanfolyamot és a halászvizsgát,

bi) kijelöli a horgászvizsgát lebonyolító szervezetet,

bj) felmentést ad az elektromos halászat tilalma alól,

bk) szakhatósági hozzájárulást ad a védett természeti területeken való elektromos halászathoz,

bl) nyilvántartást vezet a minőségi üzembe helyezési vizsgával rendelkező és évente elektromos érintésvédelmi vizsgán átesett elektromos eszközökről és halászgépekről,

bm) nyilvántartásba veszi a halászati szakirányú végzettséggel rendelkező jogosultat,

bn) ellenőrzi a haltelepítést,

bo) jóváhagyja vagy módosítja a halgazdálkodási tervet.

bp) a halászatra jogosultak éves jelentéseit bekéri és továbbítja az Adattárnak,

bq) vizsgáztatja és felesketi a halőröket,

br) nyilvántartást vezet a halászati őrökről, őket szolgálati igazolvánnyal és naplóval ellátja,

bs) ellátja a halőrök felügyeletét,

bt) regisztrálja a halpusztulással kapcsolatos bejelentéseket, felszólítja a jogosultakat a szükséges teendők ellátására, a jogosult költségére a teendőket el is végeztetheti,

bu) tilalmak és korlátozások végrehajtása alól felmentést adhat,

bv) a tilalmi időt meghosszabbíthatja, megrövidítheti, korlátozhatja a halak kifogását és a méretkorlátozás alól felmentést adhat,

bw) a jogszabályinál szigorúbb méretkorlátozást vezethet be,

bx) horgászverseny időtartamára a mennyiségi korlátozás alól felmentést adhat,

by) kíméleti területeket jelölhet ki,

bz) gondoskodik a halászati jog gyakorlásával, vagy hasznosításával összefüggő adatok bekéréséről és az Országos Halászati Adattárnak való adatszolgáltatásról,

bza) a halászati vízterületen és a vízparton szemlét tarthat, a halászatra jogosult irataiba betekinthet,

bzb) a halállományt veszélyeztető tevékenység abbahagyására szólít fel és a haltetem elszállítását ellenőrzi,

bzc) jogszabálysértés esetén eljár, vagy eljárást kezdeményez,

bzd) kiveti a halgazdálkodási bírságot,

bze) kiveti a halvédelmi bírságot,

bzf) a halászati vízterületen a halak etetését korlátozhatja vagy megtilthatja,

bzg) elszámol a kiadott horgászjegyekkel és a horgászvizsga bevételeivel,
bzh) társadalmi halőröket bízhat meg.

c) ellátja a mezőőri/hegyőri szolgálat működtetésével kapcsolatos hatósági és igazgatási feladatokat.

2. A Vadászati és Halászati Osztály egyéb feladatai tekintetében

a) a Magyar Állam halászati jogának hasznosítására pályázatot ír ki és gondoskodik annak meghirdetéséről.

© Somogy Megyei Kormányhivatal . Minden jog fenntartva.

Közreadva: 2011-04-22 (3755 olvasás)

[ Vissza ]
Content ©

Impresszum | Moderálási elvek | Oldaltérkép | DDRÁH RSS hírcsatornánk | Technikai ajánlás | Adatvédelem
Valid CSS!
Copyright © 2007, Dél-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal
Portálunk a PHP-Nuke PHP és SQL alapú web portál rendszeren alapul, mely része a GNU projektnek, szabad szoftver illetve nyílt forrású szoftver.